Fatih Mah. Kerim Sokak No:1/1 Sancaktepe/İstanbul
0507 191 48 60
info@birsevfenbilimler.com

Öğretim modelimiz

Öğretim Modelimiz

BİRSEV Fen Bilimleri Özel Öğretim Kurslarında bizler “Öğrencilerimize Öğrenmeyi Öğretiyoruz”. Kurumlarımızda öğrenmeyi öğretmek bir akademik öğretim programının sistemsel olarak uygulanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu modelde, öğrenme öğretme süresiyle ilgili çok sayıda olgunun, kavramın, ilkenin örgütlenmesinden meydana gelen bir öğretim modelidir. Bu model öğretme sürecini dört temel öğeye ayırır.
1.Öğretim Hedefleri
2.Giriş Davranışları
3. Öğretim İşlemleri
4. Değerlendirme

Öğretim Hedefleri: Temel öğretim modelinin ilk öğesidir. Hedef öğretme-öğrenme süreci sonucunda öğrencilere kazandırılmak istenilen özellikleri ifade eder. BİRSEV Fen Bilimleri Özel Öğretim Kurslarımızda öğretim hedeflerimizin en başında tüm öğrencilerimize akademik alt yapının sağlanmasında ders anlatımlarının temel öğrenmeyi sağlayacak materyeller, sistem ve akademik kadro ile donatılması sağlanır.
Giriş Davranışları:öğretimin öğrenciler için etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, öğretim döneminin başında öğretilmek istenilen bilgiler ile ilgili sahip oldukları beceriler ve giriş davranışlarının belirlenmesine bağlıdır. Giriş davranışları bireylerin beceri ile ilgili olarak gelişmiş ya da gelişmemiş yönleri, gelişim özellikleri, ilgilerinin ve yeteneklerinin belirlenmesi gerekir. BİRSEV Fen Bilimleri Özel Öğretim Kurslarında, öğrencilerimizin temel öğretimin yapılması için akademik ders yeteneklerinin ne durumda olduğu belirlenir ve kişiye özel ders programları geliştirilerek öğrenmeye giriş davranışları belirlenir.

Öğretim İşlemleri: Hedeflere ulaşmak için öğretim yöntem ve tekniklerinin, materyallerinin seçilmesi, öğretim yaşantılarının düzenlenmesi bu öğeyi oluşturur. Öğretim işlemleri, öğretim hedefleri ve öğrencilerin giriş davranışlarına uygun olarak düzenlenir. BİRSEV Özel Öğretim Kurslarının tamamında temel öğretmenin sağlanma şartlarından biri, öğrenmeye giriş davranışlarının öğrenci merkezli, yeteneklerine uygun olarak çalışma ve öğrenme stratejileri belirlenmesinden geçtiği düşüncesi hakimdir.

Değerlendirme: Öğretimin kısa ve uzun süreli etkisi ortaya konması çalışılır. Böylece öğrenilen-öğretilen bilgiler kontrol edilerek eksik bilgiler tamamlanır.

BİRSEV Fen Bilimleri Öğretim Programı Modeli, akademik kadrolar tarafından geliştirilerek oluşturulmuştur. Bu yüzden en başından itibaren değerlendirmeye alınmış ve tamamlanmıştır.
Öğrencilerimizin öğrenme yeteneklerini keşfederek bunu geliştirici yol haritaları danışmanlar ve öğretmenler tarafından öğrenciler ile birlikte oluşturulur. Çalışma alışkanlığını kazanmış olan öğrencilerimiz “hayat boyu öğrenmeyi ve hayat boyu öğrenme yeteneğini sürdürmeyi” kazanmış olur.
Öğretim ortamında dıştan ve içten pekiştireçlerin önemi vardır. Testfen Özel Öğretim Kurslarında öğrencilerimize akademik derslerin temel öğretimin sağlanmasının yanında bilgilerin kalıcı hale getirilmesinin gerekliliği üzerinde durulur. Bu yüzden öğrencilerimize ders anlatımlarıyla temel öğretimleri sağlanır ardından ek dersler, soru çözümleri, kurum içinde özel çalışma alanlarında yapılan çalışmalar ile bilgiler pekiştirilir. Aynı zamanda motivasyon çalışmaları ile iç pekiştireçlerin olumlu yönde olması sağlanır.
BİRSEV Fen Bilimleri Özel Öğretim Kurs Merkezimizde öğrencilerimiz, 9. sınıftan lise son sınıfa kadar dersleriyle birlikte bilişsel gelişimleri tamamlanırken bir yandan da tüm bu öğrenilen bilgilerin davranışa dönüşmesi, bilgilerin kullanılması için davranış gelişimleri sağlama çalışmaları yapılır.
Bizler BİRSEV Fen Bilimleri ailesi olarak öğrenmenin sağlanacağı alanların en iyi şekilde gerçekleşmesi, motive edici ve öğretici alanlar olarak donatılmasını sağladık. Bu ortamlarda, öğretmenlerimiz ve eğitimcilerimiz tarafından, tüm öğrencilerimizin akademik öğretimleri, sosyal ve bireysel gelişimleri en iyi şekilde sağlanır.