Fatih Mah. Kerim Sokak No:1/1 Sancaktepe/İstanbul
0507 191 48 60
info@birsevfenbilimler.com

Rehberlik

Rehberlik

21.yüzyıl hızla değişen dünya, bireylerin teknoloji okuryazarlığını arttırırken; bir yandan da sosyal ve bireysel becerileri yüksek analitik düşünebilen bireyler yetiştirir. Teknolojiyi yakından takip eden, yeni bilgilere açık olan, soru soran, sorgulamayı bilen, üreten ve yeniden üreten bireyler küresel dünyanın ihtiyaç duyduğu insan özelliklerinden bazılarıdır.
Hızla gelişen değişen dünya tüm teknolojik yenilikleriyle birlikte, bilgi üretimini beraberinde getirirken bir yandan da insanların hem bireysel hem de sosyal gelişimlerine önem vermiştir. Özellikle öğrencilerin eğitim öğretim sistemi içinde sadece akademik gelişimleri değil, aynı zamanda bireysel ve sosyal yaşam becerileri eğitimleri de ön plandadır.
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek, öğrenme stilini ve okuma alışkanlıklarını belirlemek, sınav becerileri kazandırmak, öğrencilere zaman yönetimini öğretebilmek, üst düzey düşünme becerileri kazandırmak, iletişim becerileri kazandırmak, takım çalışması becerilerini arttırmak, meslekleri tanıtmak hedeflerini belirlemelerini sağlamak en önemli görevlerindendir.
Tüm bu eğitimlerin amacı öğrencilerimize kendi kendilerini yönlendirebilmelerini sağlamak ve kişisel sorumluluk kazandırmaktır. Böylece ne istediğini bilen, hedefleri olan, sosyal ve iş hayatında daha başarılı olan bireyler yetişecektir.
1. Envanter Uygulamaları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık biriminin en önemli ayağı envanter uygulamalarıdır. Bu envanterler, Yaşam Becerileri Eğitiminin temellerine dayandırılmıştır. Öğrenciler bu envanter uygulamaları sayesinde kişisel özelliklerini öğrenecekler ve çalışma alışkanlıklarını yönlendirerek başarıya daha hızlı ulaşacaklardır.
1. Öğrenme Stilleri Envanteri
2. Mesleki İlgi Alanları Envanteri
3. Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
4. Sınav Kaygısı Ölçeği
5. Kendini Değerlendirme Ölçeği
6. Başarısızlık Nedenleri Anketi
7. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
8. Problem Tarama Testi (İlköğretim)
9. Problem Tarama Testi (Lise)
10. Kurum Değerlendirme Anketi
2. Etkinlik Uygulamaları
Rehberlik uygulamasının bir diğer amacı bireylerin kendi çabaları ile araştırarak, sorarak sonuçlar elde etmesini sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmenin en önemli adımı etkinlik uygulamalarıdır. Bu etkinlikler ile öğrenciler tüm sorulara kendileri cevap arayacak, araştıracak ve sonuca ulaşacaklardır.
1. Kişisel Çalışma Alışkanlıkları ve Sınav Becerileri Anketi
2. Tipik Bir Haftanızı Nasıl Geçirdiniz
3. Zaman Yönetimi Etkinliği
4. Mesleki Değerler Anketi
5. Yerinde Meslek Tanıma
6. Takım Çalışması Becerileri
7. Okulda Başarı ve Memnuniyeti Arttıran Etkenler
8. Ben Buyum
3. Makale-Sunum-Eğitim Uygulamaları
Rehberlik uygulaması içinde en önemli adımlardan biri olarak makale, sunum ve eğitim alanı oluşturmaktadır. Bu alanda bir çok konuda makale, sunum ve eğitim yazıları hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz ile paylaşılacak böylece öğrencilerimiz hem farkındalık kazanacak hem de iş-yaşam becerilerini kazanmaya başlayacaklardır.
1. SQ3R Okuma Stili
2. Üst Düzey Düşünme Becerileri
3. İletişim
4. Çatışma
5. Ağ Oluşturma Becerileri
6. Problem Çözme